מהי המדיניות לגבי אנשים הלוקחים תרופות?

את הטיפול ניתן לתת גם לאנשים שמקבלים תרופות פסיכיאריות, תרופות מרשם. הבקשה היחידה שלנו היא שהבנאדם יבוא לטיפול אחרי שהוא לפחות שלושה שבועות עם אותו כדור ואותו מינון ואז הוא מיוצב על ידי הכדור וניתן לעשות את הטיפול ועשינו את כבר להרבה אנשים הנוטלים תרופות בלי שום בעיה.

גם אנשים שנמצאים בטיפול פסיכולוגי, הטיפול הוא לא פסיכולוגי, הוא לא סותר טיפול פסיכולוגי וניתן לעשות את הטיפול הזה גם לאנשים שמקבלים סוגים אחרים של טיפולים.

form background

תנאי שימוש