שאלון קבלה מבוגרים – 4 מפגשים

  בעיות רפואיות בעבר ובהווה – אנא סמן כן / לא

  תזונתך *

  האם תחושות אלו מנהלות אותך? פוגמות במיצוי הפוטנציאל, יוצרות שחיקה מואצת, ו/או גורמות לתגובות חסרות פרופורציה ולבזבוז זמן ואנרגיה.

  בבקשה דרג כל אחת מהתחושות הבאות על פי המפתח הבא:

  0 - התחושה אינה מנהלת אותי.
  1 - התחושה מנהלת אותי, השפעתה עלי אינה חמורה.
  2 - התחושה מנהלת אותי, השפעתה עלי חמורה.

  • אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את השאלון וכי מסרתי פרטים מדויקים למיטב ידיעתי.

  • ידוע לי כי טיפול זה לנטרול מחסומים רגשיים המתבצע בקליניקה ו/או און ליין מרחוק אינו טיפול פסיכולוגי ואינו מהווה תחליף לטיפול קונבנציונלי ו/או תרופתי שאני מקבל/ת.

  • ידוע לי כי 85% מהמטופלים מדווחים על הצלחת הטיפול ואני מעונין/נת לקבל את הטיפול במרכז אורה גולן.

  • התשלום הינו עבור חבילה של 4 מפגשי טיפול כאשר התקופה למימוש כלל הטיפולים הינה שנה ממועד הטיפול הראשון. כל תוכנית טיפול נוספת תקפה לשנה בלבד ממועד רכישתה. ידוע לי שאחויב עבור תור שלא בוטל לפחות 24 שעות מראש.

  • ידוע לי שלאחר תחילת הטיפולים לא אהיה זכאי לכל החזר כספי גם במקרה של בקשה לביטול או לוויתור על חלק מהטיפולים, וזאת בשים לב שחלק מהמטופלים מדווחים על הצלחת הטיפול כבר לאחר כמות קטנה יותר של טיפולים מהמגיע לי על פי החבילה שרכשתי.

  • אורכו של מפגש טיפול סטנדרטי הינו עד 20 דקות. לעתים, עקב שיקול דעת מקצועי של המטפלת מפגש הטיפול עשוי להתקצר או להתארך. בסיום הטיפול יהיה ניתן לקבל דוח השוואתי המתאר את מצבך לפני ואחרי הטיפול עפ"י דיווח של המטופל בלבד.

  • *** מרכז אורה גולן שומר לעצמו את הזכות לבצע שינוי במחירים

  תנאי שימוש